Amount more than 10 Lac BDT

Sl. Name & Address Committed (BDT) Received (BDT)
1 Barrister Rafique-ul Huq, Dhaka 16,000,000 10,500,000
2 Engr. M.M. Masudul Huque 5,500,000 5,500,000
3 Mr. Jamaluddin Quader Chowdhury Dhaka 4,500,000 4,500,000
4 Barrister Ajmalul Hossain, QC, Dhaka 4,000,000 4,000,000
5 Engr. Rafiqur Rahman and Brothers & Sisters, Dhaka 4,000,000 4,000,000
6 Mr. Ansar F.M.Q. Rahman, Dhaka 0 4,000,000
7 Mrs. Feroza Haq, Dhanmondi, Dhaka 3,000,000 3,015,000
8 Mirza Golam Erfan, Dhaka 3,000,000 3,000,000
9 Mrs. Laila Chowdhury, Gulshan, Dhaka 3,000,000 3,000,000
10 Mrs. Nazma Yasmin Huque 3,000,000 3,000,000
11 Mr. Q.A. Hakim, Banani, Dhaka 2,500,000 2,500,000
12 Begum Shafia Trust, Dhaka (Rear Admiral M. H. Khan , Chairman) 10,000,000 10,000,000
13 Dr. Khodeza Begum 2,000,000 2,000,000
14 Dr. Nurjahan Sultana; Dhanmondi , Dhaka 2,000,000 2,000,000
15 MAISSA KARIM FOUNDATION, Gulshan, Dhaka 3,000,000 2,000,000
16 Mr. A.M.M. Aminur Rahman, Kalabagan, Dhaka 2,000,000 2,000,000
17 Mr. Golam Shamsuddin Swapan, Dhanmondi ,Dhaka 2,000,000 2,000,000
18 Mr. Md. Obaidur Rahman, Purana Paltan Line, Dhaka 2,000,000 2,000,000
19 Mr. Nizam-uddin Ahmed, Uttara, Dhaka 2,000,000 2,000,000
20 Mrs. Habeeba Lopa Selim, Dhaka 2,000,000 2,000,000
21 Prof. Masuda Ahmed,Dhanmondi Dhaka 2,000,000 2,000,000
22 Al-haj Mrs. Rashida Taleb Mohammadpur, Dhaka 2,000,000 2,000,000
23 Barrister K. S. Nabi, Dhanmondi Dhaka-1209 0 2,000,000
24 Dr. Saleha Khanam & Sisters, Dhaka 0 2,000,000
25 Mr. Md. Siddiqur Rahman; Dhaka 0 4,500,000
26 Mr. Nazmul Islam, Dhaka 0 2,000,000
27 Saeeda Najmunnessa, Chittagong; 0 2,000,000
28 Mr. Rokanuddin Ahmed, Gulshan, Dhaka 1,600,000 1,600,000
29 Engr. M.A. Hoque, Transmed Ltd., Dhaka. 1,500,000 1,500,000
30 Engr. Syed Qamrul Alam, Gulshan, Dhaka 1,500,000 1,500,000
31 Mr. Rafat Farooque, Shyamoli, Dhaka 2,000,000 1,500,000
32 Prof. Hosne Ara Kamal Gulshan1, Dhaka 1,500,000 1,500,000
33 Prof. Hosneara Rahman Uttara, Dhaka 1,500,000 1,500,000
34 Mr. Iqbal Ahmed, OBE ,Chittagong 0 1,500,000
35 Mr. M. A. Hassan, Chairman, Aristopharma Ltd. Dhaka 1,500,000 1,500,000
36 Mr. Md. Habibur Rahman, Ramna, Dhaka 0 1,500,000
37 Engr. Rezaul Karim,Confidence Cement Ltd.,Dhaka 1,300,000 8,000,000
38 Mr. Jamal Mahmood, Dhaka 0 1,241,600
39 Mr. F.U. Haider, S.F. Haider Foundation Ltd.,Dhaka 1,100,000 1,100,000
40 Dr. Kazi Harunur Rashid, Pabna, 1,001,000 1,001,000
41 Dr. Saleha Khanam & Sisters, Dhanmondi R/A, Dhaka 0 2,000,000
42 Kondoker Monir Uddin, Dhaka 0 10,000,000
43 Advocate Mukhlesur Rahman Sharif 0 5,000,000
44 Mrs. Rownak Mahelaka Ali, Banani, Dhaka. 0 3,000,000
45 Mr. S. M. Emdadul Islam, Dhaka 0 3,000,000
46 Mr. Md. Habibur Rahman, Eskaton Dhaka 0 3,000,000
47 Kazi Jamil Islam, Dhaka 0 2,500,000
48 Ms. Nadira Islam & Mohammad Kamal Uddin Bhuiya, Dhaka 0 2,010,000
49 Mrs. Shahida Zahir, Dhaka 0 2,000,000
50 Mrs. Shima Islam & Sisters Dhaka 0 2,000,000